Integritetspolicy

Allmänt
Nifa MC värnar om din integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas i samband med all kontakt med oss, vid beställning från vår webbutik eller i annat ärende där kontakt sker med företaget. Vår integritetspolicy fastställer hur NIFA MC använder, behandlar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när du som kund nyttjar tjänster såsom köp via vår webbutik, serviceärende eller övrig kontakt med NIFA MC.

Ansvar för dina personuppgifter
Personuppgiftsansvarig är NIFA MC.

Kontaktuppgifter:
NIFA MC, Box 36, 597 21 Åtvidaberg
Tel: 013-16 14 11
E-post: info@nifamc.se

NIFA MC:s avsikt är att behandla personuppgifter på det sätt som dataskyddsförordningen kräver.

Behandling av personuppgifter
Som kund hos NIFA MC behandlar vi personuppgifter när du genomför ett köp i NIFA MC:s webbutik, vid support/reklamationsärenden, som prenumerant av vårt nyhetsbrev eller övrigt ärende där det enligt lag krävs att vi behandlar personuppgifter.

Hantering av personuppgifter

Vid köp via NIFA MC:s webbutik
För att fullgöra vår plikt och dessutom agera enligt e-handelslagen i samband med beställning via vår webbutik behöver vi tillgång till följande kategori av personuppgifter:

För- efternamn, fullständig adress:
Ändamål: Leverans av varan.
Konsekvens: Avsaknad av dessa uppgifter innebär att NIFA MC inte kan fullfölja avtalet och köpet nekas därmed.
Rättslig grund: Avtal med den registrerade.

E-post:
Ändamål: Konsumenten ska utan dröjsmål erhålla en beställningsbekräftelse enligt e-handelslagen.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Personnummer:
Ändamål: I de fall kunden önskar att betala via faktura administreras detta av Klarna. NIFA MC och Klarna är separat personuppgiftsansvariga. Ta del av Klarnas dataskyddspolicy via https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy.
Konsekvens: Vid avsaknad av personnummer kan inte Klarna administrera den ekonomiska delen rörande köpet och köpet nekas. NIFA MC följer oåterkalleligt de beslut Klarna fattar rörande köpet vilket kan röra sig om: nekat köp, risk för bedrägeri m.m.
Rättslig grund: Avtal med den registrerade.

Mobilnummer:
Ändamål: Den kund som önskar att få en sms-avisering när produkten finns att hämta har möjlighet att uppge sitt mobilnummer. Detta är frivilligt och möjligheten finns för att underlätta för kunden. NIFA MC arbetar för att kunden ska få sina varor fortast möjligt och kommunicerar leveranstider på 1-5 arbetsdagar.
Konsekvens: Kunden får vänta på post-avi för att hämta varan hos sitt ombud och leveransen kan dröja ytterligare dagar.
Rättslig grund: Avtal med den registrerade.

Lagringstid

Beställningsregister:
Ändamål: Beställningar innehållande personuppgifter gjorda via NIFA MC:s webbutik sparas i 60 månader för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund. Vissa produkter har upp till 60 månaders garanti. Efter 60 månader anonymiseras beställningarna automatiskt.
Konsekvens: Om inte uppgifter rörande: när köp gjordes, av vem, vilken produkt som köptes, pris som betalats kan vi inte administrera reklamationer på ett för alla parter säkert och riktigt sätt.
Rättslig grund: Avtal med den registrerade.

Kundregister:
I vårt kundregister sparas personuppgifter i 60 månader efter senaste beställning. Därefter raderas alla kunduppgifter automatiskt.

Register för prenumeranter på nyhetsbrev
Detta register innehåller enbart e-postadress och används vid utskick av nyhetsbrev. De kunder som önskar har möjlighet att anmäla sig till vårt nyhetsbrev via vår webbsida. Önskar kunden inte längre nyhetsbrev från NIFA MC så finns möjlighet att avregistrera sig antingen via senaste nyhetsbrev, alternativt längst ner på vår startsida eller om man så önskar kontakta oss så raderar vi dina uppgifter.

Utlämning av personuppgifter
Plattformen till vår webbshop levereras av Jetshop vilket innebär att ett personuppgiftsbiträdesavtal finns mellan NIFA MC och Jetshop. Vi samarbetar även med Klarna. NIFA MC och Klarna är separat personuppgiftsansvariga.
De företag som vi samarbetar med får i olika omfattning tillgång till hela eller delar av dina personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja de avtal som finns mellan dig som kund och NIFA MC.
Det är logistikföretag vid leverans av varor vilket innebär att ditt namn samt adress lämnas till dessa företag.
Vid misstanke om brott kommer vi att lämna ut dina personuppgifter till berörd myndighet eller i annat fall där lagen kräver det. NIFA MC lämnar inte ut personuppgifter till företag som vi inte har ett samarbete med enligt ovan.

Säkerhet
NIFA MC uppdaterar ständigt säkerheten både vad gäller lokaler och IT för att skydda dig som kund och vårt företag.

Eventuella ändringar av NIFA MC:s integritetspolicy
NIFA MC kan komma att göra ändringar och uppdateringar av denna integritetspolicy Den senaste versionen publiceras alltid på denna sida så du som kund kan ta del av den.

Kontaktuppgifter
Önskar du begära ett registerutdrag rörande de personuppgifter vi har om dig eller har andra frågor som rör vår integritetspolicy så är du alltid välkommen att höra av dig!

NIFA MC
Box 36
597 21 Åtvidaberg
Telefon: 013-16 14 11
E-post: info@nifamc.se
Organisationsnummer: 556645-1141