Size chart

Storleks tabellen är endast en vägledning för vilken storlek du behöver. Är du  osäker kontakta gärna oss så hjälper vi dig

--------------------------------------------------------------------------------------------------------