Hörselskydd

Hur skadligt är det att köra motorcykel utan hörselskydd? För att undvika hörselskador bör man inte utsättas för ljudnivåer överstigande 80 dB. Högre ljudnivåer kan ge oåterkalleliga hörselskador. Vindbruset är den största risken en motorcyklist utsätts för. Förutom att vindbruset är skadligt för hörseln är det också mycket uttröttande. Inte någon hjälm kan erbjuda tillräckligt skydd mot detta problem. Oftast utsätts motorcyklisten för mycket högre ljudnivåer än 80 dB. Tabellen nedan visar förhållandet mellan hastighet, vindbrus och hur länge man kan utsättas för ljudet utan att ta skada.
Hastighet Þ Vindbrus Þ Max. exponeringstid 100 km/h Þ 94 dB Þ 15 minuter! 120 km/h Þ 98 dB Þ7 minuter! 140 km/h Þ 102 dB Þ 3 minuter! 160 km/h Þ 106 dB Þ 90 sekunder!